Lizan van Dijk is lid van de Haagse Kunstkring.

Regelmatig neemt ze deel aan de groepsexposities.

De galerie is gevestigd op de:

Denneweg 64

2514CJ  Den Haag

www.haagsekunstkring.nl
 

"Kunst is geen schoonheid. In kunst wordt, als de kunstenaar talent en vakkennis heeft en niet te lui en te lamlendig is om zich rekenschap te geven, de waarheid geopenbaard. Die waarheid is lang niet altijd mooi. Die waarheid reinigt, bevrijdt, ontmaskert wat vals en onecht is, maar schoonheid zie ik er niet in. Of het zou zo zijn dat men dat woord verkeerd gebruikt, en er de schok, de hevige, duurzame ontroering mee bedoelt, die een waar kunstwerk altijd oproept."

Gerard Reve, Tien vrolijke verhalen, Van Oorschot, Amsterdam 1982