Enclosure gaat over de keuzes die ze maakt, licht, donker, ups en downs. Enerzijds het schitterende licht tegenover het onheilspellende donker. Schaduw ingesloten door licht Hoe diep durft ze te gaan? Har vrijheid heeft een begrenzing. Lizan kan zich in vrijheid ontwikkelen en zo haar grenzen verleggen.

De brochure bevat foto's van de serie schilderijen 'Enclosure' van Lizan van Dijk uitgegeven door Pandora Uitgeverij.

Deze kunt u bestellen door €7,50 over te maken naar EJFM van Dijk in Haarlem

IBAN NL02 INGB 0003583261

of even een bericht naar lizan.v.dijk@hotmail.com